Monthly Archive: April 2018

0

Ureturnerbare går til grunne!

Fleire har budd på mottak i mange år, men er fanga i systemet. Ikkje får dei opphald, ikkje kan dei reise frå Norge. På mottaka gjer dei ingenting. Dei går stille til grunne, fortel...